IYMC Logo

Dejan Kreculj

Official IYMC Ambassador

Dejan Kreculj
Serbia, Kovin
Os Jovan Jovanovic Zmaj

Elementares schola magister sum. Docet technicam disciplinam et IT educationem.


Contact: dejkreculj(at)amb.iymc.info View Full Team